قوانین

توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه‏‌های dr-ozi  منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مربوطه است.

در صورتی که در قوانین مندرج تغییری ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می‏‌کنید که استفاده از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.