چهره شناسی یا علم مرفولوژی

چهره ها از لحاظ آرایشی و پیرایشی به هفت نوع تقسیم می شوند:

1- چهره به فرم بیضی :ایده آل ترین چهره می باشد و آرایش و پیرایش صحیح به این چهره زیبائی می افزاید
2-چهره به فرم گرد: دارای پیشانی و چانه گرد همراه با صورتی پهن می باشد
3-چهره به فرم مربع: پیشانی پهن و کنار خارجی فکین و طرفین شقیقه ها زاویه دار می باشد
4-چهره به فرم کشیده یا مستعطیل شکل :طول صورت حدودا” دو برابر پهنای صورت می باشد

5-چهره به فرم مثلثی شکل: در این چهره فکین پهن و زاویه دار تر از پیشانی می باشد که راس مثلث بالا پیشانی می باشد
6-چهره به فرم قلبی شکل یا مثلث معکوس :پیشانی پهن و چانه باریک و تیز می باشد 7- چهره به فرم الماسی یا لوزی شکل : این صورت دارایپیشانی و چانه ای باریک و گونه های برامده ای است
تقسیم بندی چهره نرمال:

از دیدگاه زیبائی شناسی یک چهره متناسب از سه قسمت مساوی تشکیل شده که عبارتند از:

1- قسمت اول( از رستنگاه مو در پیشانی تا زیر ابروان )
2- قسمت دوم(از زیر ابروان تا زیر بینی)
3- قسمت سوم (از زیر بینی تا خط انتهائی چانه)
البته این سه قسمت در بیشتر چهره ها با هم مساوی نیستند
تقسیم سر جهت کوپ کردن

1- جلوی سر 2- بالای سر 3- تاج سر 4- پهلوی سمت راست 5- پهلوی سمت چپ 6- پس سر 7- پشت سر

فرمهای جمجمه سر از لحاظ پیرایشی

1- سر نرمال یا بیضی2- سر کوچک 3 – سر باریک 4- پس سر صاف 5- پس سر برجسته

فرمهای گردن :

1-گردن معمولی 2- گردن چاق و کوتاه 3- گردن باریک و کشیده

فرمهای پیشانی:

1-پیشانی معمولی 2- پیشانی کوتا ه 3- پیشانی کشیده و بلند

فرمهای گوش :

1-گوش معمولی 2-گوشهای گوشتی و چسبیده 3- گوشهای برآمده و بزرگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *